Naiset

 

 Naisjaoston kevään 2018 tapahtumakalenteri

 

  

TOUKOKUU

Perjantaina    4.5. klo 13                         Yhteislaulutilaisuus. Pertti Tamminen laulaa ja laulattaa

Perjantaina    18.5 klo 13                        Kesän kynnyksellä.

                                                               Leena ja Heikki Suominen johtavat meidät kesään 

 

 

 

  

Syntymäpäivien juhlaa naisjaostossa


Toukokuisena perjantaina 5.5-17 kukitettiin naisjaoston tapaa-

misessa kolme syntymäpäiväänsä juhlinutta; kunniapuheenjoh-

taja Lea Kunnas ja Margareta Tomila 90 vuotta, Vappu Lindroos 95.

 

 

 

Helmikuun 2017 perjantaina naisjaostossa esitettiin kavalkadi presidenttien puolisoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "En ole puheenjohtajatyyppiä"

- Hirveän kauan olen ollut mukana veteraanien toiminnoissa, sanoo Lea Kunnas Turun Sotaveteraaniyhdistyksen Veljesviestin haastattelussa.

- Mieheni rinnalla pääsin seuraamaan yhdistyksen toimintoja ja samalla kuulemaan veteraanityön haasteista.

- Naisjaoston puheenjohtajaksi minut valittiin 1995. Olin tehtävässä kymmenen vuotta, mutta enhän minä ole puheenjohtajatyyppiä.

Lea Kunnas toimi naisjaoston puheenjohtajana vuoteen 2005, jolloin hänet valittiin kunniapuheenjohtajaksi.

 Kunnaksen haastattelu Veljesviesti  2/2015

 

 

Naiset ovat olleet veteraanitoiminnassa mukana alusta alkaen. Vuonna 1968 perustetun Naisjaoston työssä periaatteet ovat olleet samat kuin yhdistyksen ensimmäisinä vuosina. Yhteiskunnan ottaessa yhä enemmän vastuuta veteraanien hyvinvoinnista ja kotiaputoiminnan jäädessä pääyhdistykselle, naisjaoston tärkeimmäksi työsaraksi on jäänyt perinteen vaaliminen. Pyrkimyksenä on myös luoda mahdollisuuksia veteraanien leskille ja vaimoille suunnattuun kuntoutukseen ja virkistäytymiseen.

Naisjaoston jäsenten toivotaan osallistuvan hengellisen jaoston tilaisuuksiin, joista erilliset ilmoitukset.

Pirkko Kuorehjärvi

Naisjaoston puheenjohtaja Pirkko Kuorehjärvi, 040-7728273, pirkko.kuorehjarvi@saunalahti.fi

 

Tammenlehvänaiset

Tammenlehvänaisten kuukausikokous 24. toukokuuta 2012 oli jaoston toiminnan päätöstilaisuuus.

Vuonna 1984 virinnyt hanke erillisen yhdistyksen perustamiseksi rintamavastuussa olleille naisille, johti  yhdistyksen piirissä vilkkaaseen keskusteluun. Lopulta ei pesäeroa kuitenkaan vaadittu, ratkaisuksi löydettiin erillinen jaosto, jonka nimi syksyn 1986 kokouksessa tarkistettiin nykyiseen muotoonsa Turun Sotaveteraanit ry:n Tammenlehvänaiset.

Enimmillään Tammenlehvänaisten vahvuus nousi lähes viiteen sataan. Kuukausitilaisuuksissa saattoi käydä sata naista.